A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Заборольська сільська рада
Волинська область, Луцький район

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора будинку культури с. Боголюби Заборольської сільської ради

Дата: 18.05.2020 13:51
Кількість переглядів: 201

Оголошення

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора будинку культури с. Боголюби Заборольської сільської ради

 

             Відповідно до ст. 21 Закону України «Про культуру», наказу Міністерства культури України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури» від 06.09.2013 року № 851, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» від 28.01.2016 № 955-VIII, п. 20 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» гуманітарний відділ Заборольської сільської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора будинку культури с.Боголюби Заборольської сільської ради.

Кваліфікаційні вимоги до претендента:

Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем (бакалавр або спеціаліст, магістр), володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Основні завдання та обов’язки. Директор будинку культури повинен здійснювати загальне керівництво адміністративно-господарською діяльністю закладу культури, розробляти і контролювати виконання основних напрямків культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності серед населення, організовувати та проводити культурно-масові заходи, вести облікову документацію, розробляти планову документацію.

Претенденти, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії заяву про участь в конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

До заяви додаються такі документи:

–автобіографія;
–2 фото;
–копії документів про освіту;
–копії документів, що посвідчують особу та ідентифікаційного коду;
–витяг з трудової книжки;
– мотиваційний лист у довільній формі.

Претенденти на участь в конкурсі мають право подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, почесного звання, характеристики, рекомендації, публікації, інформаційні матеріали про творчі досягнення за останні три роки, репертуар, відомості про державні нагороди, лауреатство у конкурсах, фестивалях, рецензії, відгуки, фотографії сцен з вистав і концертів).

Особа, яка подала документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: с.Забороль,  вул. Володимирська, 34-а/

 

                                    Затверджено:

                                                                          наказ начальника  гуманітарного

                                                                          відділу від 18.05.2020 р. № 37

 

Порядок

призначення на посаду керівника
закладу культури комунальної форми власності
за результатами конкурсного відбору

 

1. Цей Порядок визначає механізм призначення на посаду керівника закладу культури комунальної форми власності  Заборольської  сільської ради.

2.Цей порядок розроблено на підставі Закону України від 28.01.2016 №955-VIII  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури».

3. Керівником комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

4. Призначення керівника закладу культури здійснюється  начальником гуманітарного  відділу   Заборольської  сільської ради за результатами конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника закладу культури, що проводиться відповідно до цього Порядку, шляхом укладання контракту строком на п’ять років.

5. Підставою для проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника закладу культури  є  наявність вакантної посади керівника закладу культури. Після закінчення терміну дії контракту з керівником закладу культури, контракт вважається продовженим на строк, на який він був укладений, якщо жодна із сторін не пізніш як за два місяця до цієї дати письмово не проінформувала іншу сторону про своє бажання припинити дію контракту.

6. Не може бути призначена на посаду керівника закладу культури особа, яка: - за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;  - має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

7. Кандидатів на посаду керівника закладу культури визначає конкурсна комісія на заміщення вакантної посади керівника закладу культури (далі – конкурсна комісія) за результатами відкритого та публічного конкурсного відбору на зайняття цієї посади:

7.1. Конкурсний відбір на заміщення вакантної посади керівника закладу культури складається з таких етапів:     - оголошення конкурсу на заміщення посади керівника закладу культури;  - формування складу конкурсної комісії;  - подання документів кандидатами на заміщення посади керівника закладу культури;   - відбір кандидатів на заміщення посади керівника закладу культури;   - призначення керівника закладу культури.

7.2. Організація та проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади на керівника закладу культури, а також роботу конкурсної комісії забезпечує гуманітарний  відділ  Заборольської  сільської ради.

7.3. Гуманітарний відділ  Заборольської  сільської ради оголошує проведення конкурсного відбору на посаду керівника закладу культури не пізніше як за два місяці до завершення строку повноважень керівника закладу культури відповідно до контракту або впродовж семи днів з дня дострокового припинення його повноважень.

7.4. Гуманітарний  відділ  Заборольської   сільської ради розміщує оголошення про конкурсний відбір на офіційному веб-сайті  Заборольської сільської ради та може поширювати в будь-який інший спосіб.

7.5. Оголошення про конкурсний відбір на посаду керівника закладу культури має містити інформацію про дату початку приймання документів, дату початку формування конкурсної комісії, умови, строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів.

8. Конкурсна комісія складається з семи членів.

8.1. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджується  наказом  начальника гуманітарного  відділу. Персональний склад конкурсної комісії формується не пізніше 30 днів після оголошення конкурсного відбору на посаду керівника закладу культури.

8.2. Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу.

8.3. Членами конкурсної комісії можуть бути:  - незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування; - члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій або організацій культури;   члени професійних організацій у сфері культури.

8.4. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:   - за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;    - має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не  знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;   - є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу;   - є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

8.5. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше п’яти  осіб.

8.6. Гуманітарний  відділ сільської ради призначає секретаря конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії.

8.7. Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.

9. Особи які мають вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіють державною мовою та здатні за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки можуть взяти участь у конкурсі на посаду керівника закладу культури.

9.1. Особа, яка бере участь у конкурсі на посаду керівника закладу культури, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури подає такі документи:   - заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;   - автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по-батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;   - копії документів про вищу освіту (у разі подання документів особисто) або копії документів засвідчені у встановленому законом порядку;   - копії документів, що посвідчують особу та ідентифікаційного коду (у разі подання документів особисто) або копії документів засвідчені у встановленому законом порядку;  - витяг з трудової книжки;   мотиваційний лист у довільній формі;           - копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або почесного звання, характеристики, рекомендації, публікації, інформаційні матеріали про творчі досягнення за останні три роки, репертуар, список поставлених вистав, зіграних ролей, виконаних номерів, відомості про державні нагороди, лауреатство у конкурсах, фестивалях, рецензії, відгуки, фотографії сцен з вистав, CD та DVD-записи, тощо (за бажанням).

9.2. Особа, яка претендує на посаду керівника закладу культури, може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

9.3. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

9.4. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі на посаду керівника закладу культури  гуманітарний  відділ  Заборольської  сільської ради оприлюднює подані документи, визначені у пункті 8.1. даного Порядку, на офіційному веб-сайті Заборольської  сільської ради відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

9.5. Усі зацікавлені особи щодо конкурсу на посаду керівника закладу культури протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів на посаду керівника закладу культури можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту Заборольської сільської ради, які передаються конкурсній комісії.

9.6. Під час проведення конкурсу на посаду керівника закладу культури обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10. Конкурсний відбір на посаду керівника закладу культури проводиться з дотриманням таких вимог:

10.1. Гуманітарний  відділ  Заборольської  сільської ради  не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії на посаду керівника закладу культури повідомляє кандидатів на заміщення посади керівника закладу культури про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

10.2. Конкурсна комісія на посаду керівника закладу культури проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів на посаду керівника закладу культури.

10.3. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

10.4. Особа не допускається до участі у відборі кандидатів на посаду керівника закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у пунктах 2 та 5 цього Порядку, за рішенням конкурсної комісії на заміщення вакантної посади керівника закладу культури.

10.5. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами на посаду керівника закладу культури, під час якої заслуховує  стратегію   розвитку закладу культури .

10.6. Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів на посаду керівника закладу культури є:  - післядипломна освіта у галузі управління; - ступінь МВА (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration), MLA (Master of Liberal Arts), магістрбізнес-адміністрування чи магістра державного управління;   - науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук;  - досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах у сфері культури;   - володіння офіційними мовами Європейського Союзу;  - досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних програм; - схвальні відгуки в галузевих засобах масової інформації; - бездоганна ділова репутація.

10.7. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті сільської ради або в інший спосіб. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

10.8. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.

10.9. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.

10.10. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів на посаду керівника закладу культури конкурсна комісія проводить повторний конкурс на заміщення вакантної посади керівника закладу культури. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному пунктами 2, 6 – 10.10. цього Порядку.

10.11. Начальник  гуманітарного  відділу  Заборольської  сільської ради призначає переможця конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу культури керівником закладу культури не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу. Підставою для видання  наказу про призначення керівника закладу культури є підписання контракту, у даному контракті зазначається термін його дії.

10.12. Конкурс на заміщення вакантної посади керівника закладу культури вважається таким, що не відбувся, в разі, коли: - відсутні заяви про участь  конкурсному відбору; - жоден з претендентів не пройшов  конкурсного відбору; - конкурсною комісією не визначено претендента на заміщення вакантної посади.   

        Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, є наказ   гуманітарного  відділу  Заборольської  сільської ради  в особі  начальника, який призначає керівника закладу культури.

 

Начальник                                                                      О. Томаченко
 

ЗРАЗОК

заяви кандидата на участь у конкурсі на посаду директора будинку культури с. Боголюби Заборольської сільської ради

 

 Начальнику гуманітарного відділу

О.В.Томаченку

_____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові кандидата)

 _______________________________

(дата народження кандидата)

який(а) проживає за адресою:

__________________________________

тел. роб.:__________________________

тел. моб.: _________________________

е-mail:      _________________________

                                             

З А Я В А*

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади ____________________________________________________________________.

(назва посади)

Ознайомлений(а) з обмеженнями, встановленими Законом України «Про запобігання корупції» та з вимогою статті 21-4 Закону України «Про культуру» щодо особистої відповідальності за достовірність інформації у документах, доданих до цієї заяви.

До заяви додаю наступні документи:

- згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копію документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України);

- копії документів про вищу освіту;

- 2 фотографії;

- мотиваційний лист довільної форми;

- інші документи, які підтверджують професійні та моральні якості ** (вказати, які саме).

_____________________                                                       _____________________

дата                                                                                    підпис

* Заява пишеться особою власноручно

 

Довідки за телефоном:  0666286553

Дата: 18.05.2020 р.

 

*оновлено 18.06.2020 р.

На заміщення вакантної посади директора Будинку культури с. Боголюби зареєстрована 1 заява: Сенів Мирослави Ярославівни.

 

Конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора Будинку культури с. Боголюби відбудеться 25.06.2020 р. об 11.30 год. в приміщенні Заборольської сільської ради, кабінет №4 (гуманітарний відділ).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь