A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Заборольська сільська рада
припинила діяльність, увійшла до складу Луцької громади

Уряд внісзміни до порядку надання населенню субсидій

Дата: 22.10.2018 10:55
Кількість переглядів: 358

Уряд вніс зміни до порядку надання населенню субсидій

 19 / Жовтень, 2018

http://www.auc.org.ua/sites/default/files/sectors/u-140/prezentacyya1.jpg

17 жовтня на засіданні Кабінет у Міністрів України Уряд внісзміни до порядку призначення житлових субсидій населенню (постанова № 841). Асоціація міст України виокремила наступні зміни:

 

Розширено напрямки використання субсидії

Житлові субсидії тепер будуть надаватись також на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами.

 

Розширено перелік осіб, яким може бути збільшена норма житла, на яку надається субсидія, на 30%

Відтепер субсидію на понаднормову площу житла можуть отримати також громадяни, які:

- отримують пенсію у зв’язку з втратоюгодувальника

- досягли пенсійного віку, і отримують пенсію за вислугою років;

- отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

 

Якщо ЄСВ не сплачується з вини роботодавця, робітникимають право на субсидію

Субсидіяможепризначатись у випадках не сплати ЄСВ, якщозаборгованість по сплатівиникла з вини роботодавця, а не особи.

 

Особи, якімаютьзаборгованість по сплатіаліментів не матимутьсубсидії

Субсидія не призначатиметься якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які за даними Єдиного реєстру боржників мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад 3 місяці (крім осіб, які є алко- абонаркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря).

 

Загальнаплощажитловогоприміщення, на якупризначаєтьсясубсидії, змінюється на опалювальнуплощу

Житловасубсидіяпризначається, якщоопалюванаплощажитловогоприміщення не перевищує 120 кв. метрів для квартир у багатоквартирномубудинку та 200 кв. метрів для індивідуальнихбудинків.

 

Врегульованопитаннянаявностідвохособовихрахунків у великому будинку/квартирі

За рішеннямКомісіїсубсидіяможе бути призначена на житловіприміщення (будинки), на які оформлено два і більшеокреміособовірахунки, за умови, щоопалюванаплощачастинижитловогоприміщення кожного домогосподарства, на якупризначаєтьсясубсидія, не перевищує 120 кв. метрів для квартири, 200 кв. метрів для індивідуальногобудинку

 

Розширеноповноваженнякомісій по призначеннюсубсидій

Комісіяможепризначатисубсидії за особливимиумовами у разі коли:

- особа абоінші члени домогосподарстванадаютьсоціальніпослуги, перебувають у місцяхпозбавленняволі;

- члени домогосподарств є алко- абонаркозалежними, щопідтверджуєтьсядовідкоювідлікаря;

- особа мала суму середньомісячноїнарахованоїзаробітної плати меншевідрозмірумінімальноїзаробітної плати не більшеніж на 10 відсотків за умовисплати ЄСВ.

 

Надано право отримуватисубсидію у випадкуперебуванняосіб за кордоном легально

Субсидія за рішеннямкомісіїможепризначатисьякщо члени домогосподарства в період, за якийвраховуються доходи для призначенняжитловоїсубсидії, документально підтвердилинабуття страхового стажу в іншихкраїнах шляхом наданнялегалізованих в Українідокументів.

 

Передбаченоможливістьнаданнядодатковоїсубсидії за рахуноккоштівмісцевихбюджетів

Житловасубсидія за рішеннямкомісіїможе бути призначена у випадках, не передбаченихПоложенням про призначеннясубсидії. Фінансування таких субсидійздійснюється за рахуноккоштівмісцевихбюджетів.

 

Вирішенопитанняпризначеннясубсидії студентам, якіпроживають в гуртожитку

При розрахункурозмірусубсидії доходи батьків не враховуються у разіпризначеннясубсидії студентам, якізареєстровані у гуртожитку за місцемнавчання.

 

Вирішенопитанняврахуваннядоходіврозлученихбатьків за наявностідитини

У випадку, коли батьки розлучені, при розрахункурозмірусубсидії доходи одного з батьківдитини не враховуються у разіпризначеннясубсидії другому з батьків з дитиною

 

Зміненоперелікдоходів, яківраховуються та які не враховуються при розрахункурозмірусубсидії

До доходівбудутьвраховуватисьгрошовіперекази, отриманііз-за кордону. До доходів не будутьвраховуватисьсплаченіаліменти та спеціальнабюджетнадотація за вирощування молодняка великоїрогатоїхудоби, якийнародився в господарствахфізичнихосіб.

 

Уточнено розрахуноксередньомісячного доходу осібякіотримувалистипендіюабодержавнусоціальнудопомогу

Розрахуноксередньомісячного доходу для осіб, якіотримувалихоча б один із таких видів доходу, як стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу по догляду за особами з інвалідністю І і ІІ групивнаслідокпсихічногорозладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасовудержавнусоціальнудопомогунепрацюючійособі, яка досяглазагальногопенсійноговіку, але не набула права на пенсійнувиплату, здійснюється шляхом діленнязагальноїсумисукупного доходу за період, за якийвраховуються доходи для призначенняжитловоїсубсидії, на кількістьмісяців, у якихйогоотримано. У разіпризначенняжитловоїсубсидії з початку опалювального сезону доходи у виглядіпенсіївраховуються в розмірінарахованоїпенсії за останніймісяцьпопередньогонеопалювального сезону (вересень), а у разіпризначенняжитловоїсубсидії з початку неопалювального сезону доходи у виглядіпенсіївраховуються в розмірінарахованоїпенсії за останніймісяцьпопередньогоопалювального сезону (квітень).

 

Змінено систему розрахункусукупного доходу для осіб, якіотримувалидопомогу по безробіттю

Для осіб, які у періоді, за якийвраховуються доходи, отримувалидопомогу по безробіттю, до сукупного доходу враховується:

- за кожниймісяцьотриманнядопомоги у розмірі, меншому за прожитковиймінімум, встановлений для працездатнихосіб станом на кінецьперіоду, за якийвраховуються доходи, - дохід у розміріпрожитковогомінімуму, встановленого для працездатнихосіб станом на кінецьперіоду, за якийвраховуються доходи;

- за кожниймісяцьотриманнядопомоги у розмірі, більшому за прожитковиймінімум, встановлений для працездатнихосіб станом на кінецьперіоду, за якийвраховуються доходи, - фактичноотримані доходи;

- за кожниймісяць, у якомувідсутні доходи, - дохід у сумітрьохрозмірівпрожитковогомінімуму, встановленого для працездатнихосіб станом на кінецьперіоду, за якийвраховуються доходи.

 

Змінено систему розрахункусукупного доходу для фізичнихосіб - підприємців, якіобралиспрощену систему оподаткування

Для фізичнихосіб - підприємців, якіобралиспрощену систему оподаткування і є платникамиєдиногоподаткупершої – третьоїгруп, не враховуєтьсядохід, отриманийсамозайнятою особою, та дохідвідпровадженняпідприємницькоїдіяльності.

 

Скасованаобов’язковістьнадсилання в деякихвипадкахрекомендованихлистів

Повідомлення в паперовомувиглядірекомендованим листом замінено на інформування про прийнятерішення в паперовомувигляді з врученнямвідповідногоповідомленняпідособистийпідпис. Повідомленнярекомендованим листом залишено у разінеможливості автоматично нарахуватисубсидію на наступний сезон не з вини особи.

 

Невикористанусубсидіюможнаотримати через відділенняУкрпошти

В окремихвипадках за рішеннямкомісіїкоштиневикористаноїжитловоїсубсидіїможуть бути виплачені особам похилоговіку та особам з інвалідністю, якімешкають у містахобласногозначення, через відділенняпоштовогозв’язку ПАТ «Укрпошта».

 

Зазначенізмінизастосовуються з 1 жовтня 2018 року

 

Галузь: 

Соціальнийзахист

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора