A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Заборольська сільська рада
Волинська область, Луцький район

Увага! Конкурс на заміщення вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти

Дата: 08.10.2018 12:08
Кількість переглядів: 671

Увага! Конкурс на заміщення вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти

Увага конкурс!

 

         Відповідно до  пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту», статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», пункту 2 розпорядження голови  Заборольської  сільської ради від 04.10. 2018 року № 73/1.7,  Положення про конкурс на посаду керівника закладу  загальної середньої освіти Заборольської сільської ради, затвердженого розпорядженням голови Заборольської сільської ради від 04.10. 2018 року № 73/1.7 та в зв’язку з наявністю вакантної посади  оголошується  конкурс на заміщення  посади:

Директора загальноосвітньої  школи І-ІІІ ст. с.Одеради  Заборольської сільської ради

Місцезнаходження закладу: вул. Центральна,  39, с. Одеради, Луцький  район, Волинська область.

Оплата праці визначається відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від  26.09.2005  № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» та умов контракту.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

Посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України,  вільно володіє державною мовою та має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи  не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають з 08.10.2018 року по 30.10.2018р. включно до конкурсної комісії за адресою: с. Забороль , вулиця Володимирська, 34 а, в кабінет гуманітарного відділу такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України « Про захист персональних даних»;
 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС);
 • автобіографію;
 • дві фотокартки 3х4 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копії паспорта та ідентифікаційного коду;
 • копію трудової книжки;
 • медичну довідку та сертифікат відповідності від нарколога  та  психіатра;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • мотиваційний лист довільної форми;
 • перспективний план розвитку навчального закладу на один рік і п’ять років. Перспективний план розвитку навчального закладу на 5 років не подається особами  передпенсійного та пенсійного віку (передпенсійний вік в розумінні цього Порядку є вік особи за 2 роки до досягнення нею пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»);
 • копію атестаційного листа про успішне проходження атестації керівних кадрів у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти (не подається особами, які не проходили атестацію).

Кандидат також може подати іншу інформацію на власний розсуд.

Особа пред’являє оригінали документів, копії яких подаються до конкурсної комісії.

Етапи проведення конкурсу:

 1. подання претендентом документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам та письмового зобов’язання успішно пройти атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановлених МОН України (для тих, хто неатестований);
 2. вивчення конкурсною комісією поданих документів;
 3. перевірка  знання претендентом законодавства та його професійних компетентностей;
 4. вивчення конкурсною комісією мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу на один і п’ять років та проведенні претендентом відкритої публічної презентації;

 

Контактні особи, які надають додаткову інформацію: Томаченко Олександр    Володимирович, тел. 0992281585,

 Прохоренко Тамара Петрівна, тел. 0954723403.

Орієнтовний перелік питань 

для письмового тестування  кандидатів на посаду директора загальноосвітньої  школи І-ІІІ ст. с.Одеради  Заборольської сільської ради з метою визначення рівня знань законодавства та нормативних документів у сфері освіти

І.Питання на знання Конституції України

1. Якою є територія України в межах існуючого кордону?

2. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості?

3. Що гарантується Україною своїм громадянам, які перебувають за її межами?

4. Кому гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань?

5. Хто має право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування?

6. Чи обмежуються конституційні права і свободи людини та громадянина в умовах надзвичайного стану?

7. Які форми народного волевиявлення в Україні передбачені Конституцією України?

8. Ким призначається всеукраїнський референдум?

9. Яким органом влади в Україні є Верховна Рада України?

10. З якого моменту починаються повноваження народних депутатів України?

11. Що належить до повноважень Верховної Ради України у бюджетній сфері?

12. Основною функцією якого державного органу є забезпечення стабільності грошової одиниці?

 13. Хто здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина?

 14. Хто виступає гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина?

 15. Скільки строків підряд одна й та ж сама особа може бути Президентом України?

 16. На кого покладається у разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України?

 17. Які акти видає Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України?

 18. Хто входить до складу Кабінету Міністрів України?

 19. Які акти в межах своєї компетенції видає Кабінет Міністрів України?

 20. Який найвищий суд у системі судоустрою України?

 21. Чи може громадянин України за дії, що дискредитують державу бути позбавлений громадянства?

 22. Який головний суб’єкт місцевого самоврядування в Україні?

 23. Який строк повноважень сільської, селищної, міської ради?

 24. Які органи самоорганізації населення передбачені Конституцією України?

 25. Які об’єкти можуть об’єднувати на договірних засадах територіальні громади сіл, селищ і міст для виконання спільних проектів?

 26. Чим є місцеве самоврядування в Україні?

 27. З якого дня набула чинності Конституція України?

 28. Яка форма державного устрою в Україні?

 29. Що визнається найвищою соціальною цінністю в Україні?

 30. Яким органом можуть встановлюватися обмеження щодо реалізації права на проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій?

 31. За чиїм рішенням може бути заарештована або триматися під вартою людина?

 32. Чи мають зворотну дію у часі закони та інші нормативно-правові акти?

33. На який державний орган покладено обов’язок захищати права і свободи людини і громадянина?

34. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності?

35. Який єдиний орган законодавчої влади в Україні?

36. Яким нормативно-правовим актом визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків?

37. Хто може бути обраний Президентом України?

38. Які основні засади судочинства?

39. Яка форма захисту прав місцевого самоврядування?

40. Який строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах?

 

 

ІІ. Питання на знання Закону України «Про запобігання корупції»?

 

1. Який повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції?

2. Який алгоритм дій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, прийняття якого заборонено законом?

3. У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?

4. Який алгоритм дій керівника органу, який отримав повідомлення від підлеглої особи, щодо якої у нього наявні повноваження з її призначення/звільнення, про наявність у неї реального конфлікту інтересів?

5. Що передбачає самостійне врегулювання конфлікту інтересів відповідно до закону?

6. Який спосіб подання декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, передбачає Закон України «Про запобігання корупції»?

7. На яку категорію осіб не поширюються вимоги закону щодо політично нейтральної поведінки?

8. Які терміни розгляду анонімних повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»?

9. Який порядок відсторонення від виконання службових повноважень осіб, щодо яких складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією?

10. Що таке подарунок відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

11. Хто є близькими особами згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?

12. Що таке корупційне правопорушення у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?

13. Що таке корупція у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?

14. Що таке потенційний конфлікт інтересів?

15. Що таке неправомірна вигода?

16. Що таке пряме підпорядкування?

17. Хто є членами сім’ї згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?

18. Хто є суб’єктами відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

19. Які подарунки можуть приймати суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»?

20. Як повинні діяти особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для забезпечення принципу неупередженості?

 

ІІІ. Питання на знання Закону України «Про освіту».

 

1. Що є метою освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?

2. Що включає право на освіту?

3. За рахунок чого забезпечується право на безоплатну освіту для здобувачів дошкільної та повної загальної середньої освіти?

4. За рахунок чого забезпечується право на безоплатну освіту для здобувачів позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та післядипломної освіти?

5. За рахунок чого забезпечується право на безоплатну освіту для здобувачів вищої освіти?

6. Яка мова освітнього процесу в закладах освіти?

7. Що гарантується особам, які належать до національних меншин України?

8. Що забезпечується особам з порушенням слуху?

9. Що створюються особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства?

10. Шляхом чого особа реалізує своє право на освіту впродовж життя?

11. Що є формальною освітою?

12. Що є неформальною освітою?

13. Що є інформальною освітою (самоосвітою)?

14. Що є основними формами здобуття освіти?

15. Хто затверджує положення про форми здобуття освіти?

16. Що є невід’ємними складниками системи освіти?

17. Що є метою дошкільної освіти?

18. Чим обов’язково охоплюються діти старшого дошкільного віку?

19. Що є метою повної загальної середньої освіти?

20. Скільки рівнів має повна загальна середня освіта?

21. Як правило зі скільки років здобувається початкова освіта?

22. За чим може організовуватися  на рівнях початкової та базової середньої освіти освітній процес?

23. Скільки спрямувань передбачає здобуття профільної середньої освіти?

24. Шляхом чого оцінюються результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти?

25. З якою метою здійснюється державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти?

26. Що створюють для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування?

27. В якому закладі освіти кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту?

28. Що є освітнім округом?

29. Ким затверджується положення про освітній округ і опорний заклад освіти?

30. Що є метою позашкільної освіти?

31. Ким забезпечується здобуття позашкільної освіти?

32. Що є метою вищої освіти?

33. На основі чого здобувається вища освіта?

34. На що спрямована освіта дорослих?

35. Що забезпечує держава для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти?

36. За який рахунок здійснюється навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами?

37. Що за потреби утворюють заклади освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами?

38. Які послуги надаються особам з особливими освітніми потребами?

39. Що є психолого-педагогічним супроводом?

40. На скількох рівнях здобувається освіта наукового спрямування?

41. В якому випадку юридична особа має статус закладу освіти?

42.   В якому випадку освітня діяльність вважається основним видом діяльності?

43. З яким статусом може діяти заклад освіти як суб’єкт господарювання?

44. Що визначається засновником і зазначаються в установчих документах закладу освіти?

45. Які права і обов’язки мають заклади освіти всіх форм власності у провадженні освітньої діяльності відповідно до законодавства?

46. Яку автономію  закладів освіти гарантує  держава?

47. Чим визначається система управління закладами освіти?

48. Ким здійснюється управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу?

49. Що має право створювати засновник?

50. За що несе відповідальність керівник закладу освіти?

51. Ким є керівник закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами?

52. Які з перелічених повноважень здійснює керівник закладу освіти?

53. Що є основним колегіальним органом управління закладу освіти?

54. Що є громадським органом самоврядування в закладі освіти?

55. Що є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти?

56. Чим визначаються повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування?

57. Ким створюється наглядова (піклувальна) рада закладу освіти?

58. Чому сприяє наглядова (піклувальна) рада закладу освіти?

59. Що зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники?

60. Чим визначається перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти?

61. Який характер мають державні та комунальні заклади освіти відокремлені від церкви (релігійних організацій)?

62. Хто не має  права втручатися в освітню діяльність закладів освіти?

63. Що забороняється створювати у закладах освіти?

64. Хто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти в державних і комунальних закладах освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань)?

65. Що визначає стандарт освіти?

66. Відповідно до чого розробляються стандарти освіти?

67. Що є основою для розроблення освітньої програми?

68. Які освітні компоненти повинні передбачати освітні програми?

69. Ким присуджуються, визнаються і підтверджуються освітні кваліфікації?

70. Що є кваліфікаційними центрами?

71. Які функціонують рамки кваліфікацій в Україні?

72. Скільки рівнів визначає Національна рамка кваліфікацій?

73.Постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері кваліфікацій є…

74. Коли отримують відповідний документ про освіту?

75. Ким видаються документи про освіту?

76. Що є метою розбудови та функціонування системи забезпечення якості освіти в Україні?

77. Що є складовими системи забезпечення якості освіти?

78. Що є академічною доброчесністю?

79. Що вважається порушенням академічної доброчесності?

80. Процедурою визнання спроможності юридичної або фізичної особи надавати освітні послуги на певному рівні освіти відповідно до ліцензійних умов є….

81. Ким видається ліцензія для закладів дошкільної та загальної середньої освіти для провадження освітньої діяльності?

82. Якою є акредитація освітньої програми?

83. На яких принципах здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання?

84. За які кошти здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання?

85. Яке зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання здійснюється за кошти державного бюджету?

86. Який може бути моніторинг якості освіти?

87. Ким проводиться внутрішній моніторинг?

88. З якою метою здійснюється громадська акредитація закладу освіти?

89. На скільки років засвідчуються відповідним сертифікатом успішні результати громадської акредитації закладу освіти?

90. Що є системою заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників?

91. Якою може бути атестація педагогічних працівників?

92. Підставою для чого може бути рішення атестаційної комісії?

93. За чиєю ініціативою відбувається сертифікація педагогічного працівника?

94. Хто  є учасником освітнього процесу?

95. На яке оцінювання результатів навчання мають право здобувачі освіти?

96. На яку відпустку мають право педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники?

97. На які умови праці мають право педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники?

95. Що зобов’язані постійно підвищувати педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники?

99. В яких випадках передбачене відволікання педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників від виконання професійних обов’язків?

100. Що є першоосновою розвитку дитини як особистості?

101. На що  мають право батьки здобувачів освіти?

102. Що зобов’язані батьки здобувачів освіти?

103. Яку допомогу надає держава батькам здобувачів освіти?

104. Чим забезпечуються особи, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах освіти не за місцем проживання, на період навчання?

105. Який проїзд учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому забезпечують органи місцевого самоврядування?

106. Кого органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні заклади освіти, забезпечують безоплатним гарячим харчуванням?

107. Що забезпечує держава педагогічним і науково-педагогічним працівникам?

108. За що можуть бути нагороджені державними нагородами, представлені до присудження державних премій України, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення педагогічні та науково-педагогічні працівники?

109. Хто здійснює педагогічну діяльність у закладах освіти?

110. Яку освітню та/або професійну кваліфікацію повинні мати особи, які приймаються на посади педагогічних працівників?

111. Що включає робочий час педагогічного працівника?

112. Ким визначається перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників?

113. Що є метою проведення інституційного аудиту?

114. Що є громадським наглядом (контролем) у системі освіти, що здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю)?

115. З якою метою діє освітній омбудсмен?

116. Які складові Єдиної державної електронної бази з питань освіти є обов’язковими?

117. Хто здійснює психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти?

118. Ким затверджується перелік платних освітніх та інших послуг, які мають право надавати державні та комунальні заклади освіти?

119. Яким шляхом держава може сприяти розвитку дошкільної та позашкільної освіти?

120. На яких правах закладам освіти та установам, організаціям, підприємствам системи освіти належить майно?

 

ІV. Питання на знання Закону України «Про загальну середню освіту».

 

1. Які засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, що сприяє вільному розвитку людської особистості, формує цінності правового демократичного суспільства в Україні визначає Закон України «Про загальну середню освіту»?

2. Що  є основними завданнями законодавства України про загальну середню освіту?

3. Що є загальною середньою освітою?

4. Обов’язковою складовою якої освіти є загальна середня освіта?

5. Що становить систему загальної середньої освіти?

6. Виховання в учнів (вихованців) поваги до чого є завданням загальної середньої освіти?

7.  Що забезпечується громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, особливостей інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак?

8. У яких закладах громадяни України мають право на здобуття повної загальної середньої освіти?

9. Вимогам яких стандартів загальної середньої освіти має відповідати здобуття повної загальної середньої освіти у навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності?

10. На кого покладається відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми?

11. На кого покладається відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, позбавленими батьківського піклування?

12. Чим є заклад загальної середньої освіти?

13. За умови наявності чого заклад освіти провадить освітню діяльність на певному рівні загальної середньої освіти?

14. На підставі чого діє заклад загальної середньої освіти?

15. Що можуть створювати у своєму складі заклади загальної середньої освіти?

16. На яких засадах заклад загальної середньої освіти для здійснення статутної діяльності може об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи?

17. До складу чого може входити заклад загальної середньої освіти?

18. Який статус може набувати заклад загальної середньої освіти?

19. Які заклади забезпечують здобуття загальної середньої освіти?

20. Як, як правило, функціонують ліцеї?

21. За поданням якого органу Кабінетом Міністрів України затверджується положення про заклади спеціалізованої освіти?

22. На яких засадах можуть бути засновані заклади загальної середньої освіти?

23. Який заклад загальної середньої освіти має статус комунального?

24. Хто приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності?

25. Хто з переліченого може бути засновником закладу загальної середньої освіти?

26. З урахуванням чого створюються заклади загальної середньої освіти?

27. З якою метою приватні заклади освіти, зокрема засновані релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, мають право визначати релігійну спрямованість своєї освітньої діяльності?

28. Що має забезпечити засновник здобувачам освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти?

29. За якими формами навчання здійснюється освітній процес у закладах загальної середньої освіти?

30. Кому надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном?

31. Якою має бути наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти? 

32. Чим визначається кількість учнів у класах у закладах загальної середньої освіти, розташованих у селах і селищах?

33. За якими формами навчання проводяться заняття у класі, у яких кількість учнів становить менше п’яти?

34. Ким встановлюється порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів?

35. Чим визначається гранична наповнюваність класів у закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами?

36. Що функціонує за письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів та відповідно до рішення засновника у закладі освіти?

37. Ким визначається порядок створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти?

38. Що є освітньою програмою?

39. Який стандарт є основою для розроблення освітньої програми?

40. Ким схвалюється освітня програма?

41. Що має передбачати освітня програма?

42. Які освітні програми не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти?

43. Що складає та затверджує  на основі освітньої програми заклад освіти?

44. У межах якого часу встановлюються закладом загальної середньої освіти структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу?

45. Які умови здобуття освіти має забезпечувати організація освітнього процесу?

46. У процесі якої роботи здійснюється виховання учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти?

47. На основі яких принципів визначаються цілі виховного процесу в закладах загальної середньої освіти?

48. Що забороняється у закладах загальної середньої освіти?

49. Хто є учасниками освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти?

50. Чим забезпечуються діти з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату?

51. На якому утриманні перебувають вихованці шкіл-інтернатів усіх типів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?

52. Що з переліченого забезпечує та формує заклад загальної середньої освіти?

53. Які медичні працівники здійснюють медичне обслуговування учнів (вихованців) закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності?

54. З якою періодичністю заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою та органами охорони здоров'я забезпечують безоплатний медичний огляд учнів (вихованців), моніторинг і корекцію стану здоров'я, проведення лікувально-профілактичних заходів у закладах загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності?

55. На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм?

56. На кого покладається контроль за охороною здоров'я та якістю харчування учнів (вихованців)?

57. Які види морального стимулювання та матеріального заохочення встановлюються для учнів (вихованців)?

58.  З якими моральними якостями повинна бути особа, яка претендує бути педагогічним працівником?

59. Який рівень професійної підготовки повинна мати особа, яка претендує бути педагогічним працівником?

60.  Скільки годин включає педагогічне навантаження вчителя протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку?

61. Ким визначаються розміри та порядок встановлення доплат за інші види педагогічної діяльності?

62. Ким затверджується розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти?

63. У яких випадках допускається перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року?

64. Ким призначається на посаду та звільняється з посади керівник закладу загальної середньої освіти?

65. В якому випадку керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на два роки?

66. На підставі чого розробляє та затверджує Положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти засновник?

67. Скільки термінів підряд одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу загальної середньої освіти?

68. В якому закладі загальної середньої освіти після закінчення другого терміну перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника?

69. Ким призначаються на посади та звільняються з посад заступник керівника, педагогічні та інші працівники закладу загальної середньої освіти?

70. У разі надходження до засновника закладу загальної середньої освіти звернення піклувальної ради або органу самоврядування закладу загальної середньої освіти щодо звільнення керівника цього закладу…

71. В який термін засновник зобов’язаний розглянути звернення піклувальної ради або органу самоврядування закладу загальної середньої освіти щодо звільнення керівника і прийняти обґрунтоване рішення?

72. Що надається педагогічному працівнику - призовнику, який має вищу педагогічну освіту і основним місцем роботи якого є заклад загальної середньої освіти?

73. З якою періодичністю здійснюється атестація педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності?

74. Що може бути присвоєно педагогічному працівнику за результатами  атестації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти?

75. Чим визначаються права та обов'язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти?

76. Які рішення мають  приймати батьки або особи, які їх замінюють?

77. Що є обов’язковим для закладів освіти, що забезпечують здобуття відповідної освіти?

78. З якою періодичністю переглядаються Державні стандарти загальної середньої освіти розробляються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки?

79. Ким здійснюється навчально-методичне забезпечення реалізації Державних стандартів загальної середньої освіти?

80. Що з переліченого визначають Державні стандарти загальної середньої освіти?

81. Що є обов’язком закладу освіти, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти?

82. На якому рівні держава зобов’язана забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти?

83. Яка посада вводиться до штату закладу освіти для забезпечення досягнення особами з особливими освітніми потребами результатів навчання, передбачених у відповідному Державному стандарті загальної середньої освіти?

84. За наявності чого здійснюється переведення учнів (вихованців) до іншого закладу загальної середньої освіти?

85. Ким здійснюється управління системою загальної середньої освіти?

86. Що забезпечує заклад загальної середньої освіти відповідно до своїх повноважень?

87. Які документи видає заклад загальної середньої освіти?

88. Хто здійснює керівництво закладом загальної середньої освіти?

89. В яких закладах освіти створюється педагогічна рада?

90. Хто має право брати участь у засіданнях педагогічної ради?

91. Яким органом є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти?

92. Що може функціонувати у закладах загальної середньої освіти?

93. За рахунок яких коштів фінансуються утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти?

94. Ким визначається порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі загальної середньої освіти?

95. Що включає матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти?

96. Чим визначаються вимоги до матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти?

97. На підставі чого затверджуються керівником закладу загальної середньої освіти штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів?

98. Якому співробітництву сприяє держава у системі загальної середньої освіти?

99. В якому порядку несуть відповідальність посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства про загальну середню освіту?

 

V. Питання на знання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.

 

1. Яка проблема відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року потребує розв’язання?

2. Які з перелічених факторів вплинули на виникнення проблеми, яка потребує розв’язання, відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?

3. Що з переліченого є проявами проблеми, яка потребує розв’язання, відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?

4. Наявність якого суттєвого сегмента є основною ознакою загальної середньої освіти в Україні?

5. Чому сприятиме проведення докорінної реформи загальної середньої освіти?

6. Про що свідчить досвід країн Східної Європи (Польщі, Чехії)?

7. Що є метою Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?

8. За якими з перелічених напрямків здійснюється забезпечення проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти?

9. Згідно з реформою загальної середньої освіти випускник нової української школи — це…

10. Які фахівці будуть за експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі?

11.Шляхом чого відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року передбачається здійснити розв’язання проблеми?

12. Розроблення яких державних стандартів загальної середньої освіти передбачає реформування змісту загальної середньої освіти?

13. На чому повинні ґрунтуватися державні стандарти загальної середньої освіти?

14. Які ключові компетентності визначені в Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?

15. Що передбачає реформування педагогіки загальної середньої освіти?

16. З якою метою включатимуть корекційно-реабілітаційні заходи, психолого-педагогічний супровід і засоби для навчання таких дітей?

17. Що матиме право розробляти школа у рамках реформування системи управління загальною середньою освітою?

18. Що необхідно забезпечити для досягнення мети Концепції?

19. Перехід до чого передбачає реформування структури загальної середньої освіти?

20. Чому сприятиме профільна школа академічного спрямування?

21. Що з переліченого передбачається у рамках реформування системи державного фінансування загальної середньої освіти?

22. Скількома етапами протягом 2017—2029 років здійснюватиметься реалізація Концепції?

23. Що  передбачається на першому етапі (2017—2018 роки) реалізації Концепції?

24. Що  передбачається на другому етапі (2019—2022 роки) реалізації Концепції?

25. Що  передбачається на третьому етапі (2023—2029 роки) реалізації Концепції?

26. Поліпшенню чого сприятиме реалізація Концепції?

27. Подоланню чого сприятиме реалізація Концепції?

28. За рахунок яких коштів здійснюватиметься реалізація Концепції?

29. З якою періодичністю визначатиметься обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції?

30. З урахуванням чого визначатиметься обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції? 

 

 

Зразок ситуаційного завдання

 

Олена взяла щоденник, у який я тільки-но поставив середню оцінку, і, відвернувшись, змахнула сльозу. Розумію, вона, звісно ж, розраховувала на більше. Нелегко учитися в школі молодшому в сім’ї, якщо старший був учнем зразковим… Олена — третя дитина в родині. Дівчинка здібна, одна з кращих у класі. Але пам’ятають учителі старшу Іру. От була учениця. Олена переважно програє в порівнянні зі старшою сестрою. І здібності не ті, і завзятості характеру такої немає. Іншу на її місці хвалили б постійно. Але вчителі чекають від неї чогось більшого. Оцінки ставлять не найвищі. От і я поставив сьогодні Олені лише «задовільно», хоча іншому за відповідь, напевне, поставив би й більше. Я теж чекаю від дівчинки чогось такого… Вважають, що людина стає кращою і сильнішою, якщо від неї вимагають більшого, ніж вона робить…

 

1. Чи вважаєте ви правильною цю педагогічну позицію вчителя?

2. Чи правильні його підходи до оцінки праці дівчинки?

3. Опишіть свої психолого-педагогічні пошуки шляхів до дитини.

Критерії оцінювання 

 1. Для оцінки знань кандидатів та захисту перспективного плану використовується 100- бальна  система.

    Кожна правильна відповідь на тестове запитання оцінюється в 1 бал, неправильна 0 балів (максимально можливо набрати 35 балів), вирішення ситуаційного завдання максимально оцінюється в 15 балів. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки. Оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

Окремо оцінюється захист перспективного плану, який максимально може  бути оцінений кожним членом комісії в 50 балів, після чого визначається середнє значення.

 1. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів  за відповіді на тестові завдання, вирішення ситуаційного завдання та захист перспективного плану. Максимально можлива кількість набраних балів кандидатами-100 балів. Загальної суми балів заноситься в екзаменаційну відомість та підписується членами комісії.

4.3.         Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відповідальної особи за ведення кадрової роботи  у гуманітарному відділі  Заборольської  сільської ради.

4.4.         Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.5.         Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.6.         Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду директора   загальноосвітньої  школи І-ІІІ ст. с.Одеради  Заборольської сільської  ради ,.

4.7.         Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

4.8.         Конкурсна комісія, на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір кандидатури для заняття вакантної посади та визначає кандидатури, які за їх згодою, будуть рекомендовані для зарахування до кадрового резерву.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь