A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Заборольська сільська рада
припинила діяльність, увійшла до складу Луцької громади

Компенсація вартості закупленого насіння

Дата: 10.09.2018 17:25
Кількість переглядів: 408

Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації на виконання доручення Мінагрополітики України за результатами скайп – конференції від 06.09.2018 року наголошує на необхідності додаткового інформування фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів щодо наступного.
Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р.     № 106, передбачена часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції.

Рекомендації

за напрямом: «Часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції»


 
Компенсується 80 відсотків вартості насіння (без ПДВ), але не більше 30000 гривень на одне фермерське господарство або сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.
Для отримання часткової компенсації вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції категорій базове, сертифіковане необхідно:
Крок 1.  придбати насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції у суб’єктів насінництва, зазначених в Державному реєстрі суб'єктів насінництва та розсадництва.
З реєстрами можна ознайомитись на офіційному сайті Мінагрополітики в розділі РЕЄСТРИ АПК  http://minagro.gov.ua/uk/ministry?tid_hierachy=1384 
Крок 2. сформувати пакет підтверджуючих документів.
Крок 3. подати до державного банку заявку, підтверджуючі документи:
Крок 4.  отримати кошти на рахунок в державному банку
Документи для отримання часткової компенсації державними банками приймаються до 1 червня та до 1 листопада, але скористатися зазначеною підтримкою можна лише 1 раз протягом бюджетного року!!

ЗАЯВКА

для отримання часткової компенсації вартості

закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських

 рослин вітчизняної селекції

 

1. Особа:

 

?   Юридична особа                             ?   Фізична особа – підприємець

?   Код згідно з ЄДРПОУ_________________________________________________________

 

? Реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________________________

 

? Серія та номер паспорта * _____________________________________________________

 

2. Найменування або прізвище, ім'я, по батькові:__________________________________

 

 

3. Місцезнаходження або місце проживання:

 

 

4. Документи:

? копія статуту фермерського господарства (для юридичної особи), або копія договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи), або копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

 

? документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою;

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF

копія фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 15 000 000 гривень (для фермерського господарства);

 

? згода заявника щодо надання про нього Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною державним банком;

?  копія сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;

 

?  копія сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;

 

?  копія платіжного доручення про оплату за насіння;

 

?  копія накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння;

 

?  копія акта про висів придбаного насіння;

 

  • довідка державного реєстратора про те, що:

               ?   не порушено справу про банкрутство  

               ?   не перебуває на стадії ліквідації                 ?   не визнано банкрутом;

 

?   довідка ДФС щодо відсутності простроченої більше ніж на шість місяців заборгованості перед:

 

                       ? державним та місцевими бюджетами         ?  Пенсійним фондом України

                       ? фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

5. Реквізити поточного банківського рахунку отримувача часткової компенсації вартості в банківській установі для перерахування часткової компенсації:     

?   код  згідно з ЄДРПОУ банку __________________________________________________

 

?  МФО       ___________________________________________________________________

 

?   номер поточного рахунку _____________________________________________________

 

?   найменування державної банківської установи___________________________________

 

6. Вартість придбаного насіння: 

Культура

Сорт/

гібрид

 Суб’єкт насінництва

(у якого придбано насіння)

 

Дата придбання

Кількість насіння,

т

Вартість

1 т закупленого насіння

(без ПДВ), грн

Загальна  вартість придбаного насіння

(без ПДВ), грн

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ознайомлено:

? з вимогами пунктів 7, 12, 13, 14 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 106, ознайомлений(а).

 

8.   Інформація, наведена в заявці, є достовірною.

 

 

9. Підписант:

Для юридичної особи:

? керівник

? уповноважена особа

 

 

 

Для фізичної особи – підприємця:

? підприємець

? представник

 

 

 

 

  ??????????  (реєстраційний номер облікової картки платника податків/

                                         серія та номер паспорта *)

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

___________________

(підпис)

"___"___________ 20__ року

 

 

____________________________

* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора